top of page

K.PONG & K.KO

Venue : บ้านสี่ไชยทอง

Package : Extra premium

ขอบคุณคุณโป้งคุณโก๋นะคะที่ให้ทรายดูแล

แขกในงานนี้ประมาณ 200 ท่านค่ะ ปริ้นท์แบบไม่อั้นยาวๆ 4 ชั่วโมงเต็มเลยค่ะ

bottom of page